Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

IKE - Indywidualne
Konta Emerytalne
(wycofane z oferty)

Zabezpiecz swoją przyszłość

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to propozycja efektywnego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Zadbaj o swoje przyszłe świadczenie, inwestując w pewne i sprawdzone IKE!

Szczegóły

 • nieopodatkowane zyski z inwestycji – oszczędzając na IKE, nie zapłacisz fiskusowi 19-proc. podatku od dochodów ze swoich oszczędności (tzw. „podatku Belki”) do wartości limitu (poza wyjątkami określonymi w załączonym OWU)
 • ubezpieczenie na życie, dzięki któremu każdy oszczędzający ma zapewnione bezpieczeństwo bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • dowolna wysokość wpłat oznacza, że na IKE wolno wpłacać dowolne kwoty. Aby nie zapłacić podatku od dochodów kapitałowych, w ciągu roku nie można wpłacić więcej niż 300% średniego krajowego, miesięcznego wynagrodzenia
 • dowolne terminy wpłat – IKE daje oszczędzającemu całkowitą dowolność w wyborze terminów wpłat oszczędności. Możesz nawet na bardzo długi czas „zawiesić” swoje oszczędzanie, nie zrywając tym samym żadnej umowy i nie likwidując swojego IKE
 • możliwość częściowego zwrotu – w sytuacji gdy oszczędzający potrzebuje tylko części środków zgromadzonych na IKE. Zwrócone środki podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a także w części przekazaniu do właściwego ZUS (par. 32 OWU)
 • możliwość wskazania uposażonych - przy zawieraniu umowy o prowadzenie IKE każdy oszczędzający może sam wskazać osobę (osoby) uposażoną, która po jego śmierci otrzyma całość zgromadzonych na IKE oszczędności. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE przechodzą na rzecz osób uprawnionych zgodnie z OWU (małżonka, a w dalszej kolejności na innych spadkobierców)
 • brak podatku od spadku obejmującego zgromadzone na IKE oszczędności – przy wypłacie środków na rzecz uposażonych nie będzie również naliczany podatek od zysków kapitałowych
 • możliwość wyboru sposobu inwestowania środków, to znaczy, że każdy ma dostęp do trzech rodzajów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK).
  W związku z tym oszczędzający posiada jednostki uczestnictwa UFK. Wartość jednostek uczestnictwa codziennie ogłaszana jest w mediach: prasie, internecie,
  i w ten sposób każdy oszczędzający może sprawdzić ile jego oszczędności są warte
 • decyzję o tym, w jaki Fundusz SALTUS TU ŻYCIE SA będzie inwestować Twoje pieniądze, podejmujesz sam, mając do wyboru Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pieniężny PPE SALTUS TU ŻYCIE SA, Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Obligacji PPE SALTUS TU ŻYCIE SA oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji PPE SALTUS TU ŻYCIE SA
 • pełna dowolność w sposobie podziału środków między poszczególnymi UFK – wybór zależy od stopnia ryzyka inwestycyjnego, jakie chcesz ponieść
 • w dowolnym momencie możliwość zmiany – alokacji wybranego przez siebie funduszu lub funduszów
 • możliwość dokonania bezpłatnej konwersji jednostek, czyli przeniesienia zgromadzonych środków między funduszami

 

NOTOWANIA FUNDUSZY

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".