IKE - Indywidualne
Konta Emerytalne

Zabezpiecz swoją przyszłość

Indywidualne Konto Emerytalne (IKE) to propozycja efektywnego oszczędzania na przyszłą emeryturę w ramach III filaru. Zadbaj o swoje przyszłe świadczenie, inwestując w pewne i sprawdzone IKE!

Szczegóły

 • nieopodatkowane zyski z inwestycji – oszczędzając na IKE, nie zapłacisz fiskusowi 19-proc. podatku od dochodów ze swoich oszczędności (tzw. „podatku Belki”) do wartości limitu (poza wyjątkami określonymi w załączonym OWU)
 • ubezpieczenie na życie, dzięki któremu każdy oszczędzający ma zapewnione bezpieczeństwo bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • dowolna wysokość wpłat oznacza, że na IKE wolno wpłacać dowolne kwoty. Aby nie zapłacić podatku od dochodów kapitałowych, w ciągu roku nie można wpłacić więcej niż 300% średniego krajowego, miesięcznego wynagrodzenia
 • dowolne terminy wpłat – IKE daje oszczędzającemu całkowitą dowolność w wyborze terminów wpłat oszczędności. Możesz nawet na bardzo długi czas „zawiesić” swoje oszczędzanie, nie zrywając tym samym żadnej umowy i nie likwidując swojego IKE
 • możliwość częściowego zwrotu – w sytuacji gdy oszczędzający potrzebuje tylko części środków zgromadzonych na IKE. Zwrócone środki podlegają podatkowi dochodowemu od osób fizycznych, a także w części przekazaniu do właściwego ZUS (par. 32 OWU)
 • możliwość wskazania uposażonych - przy zawieraniu umowy o prowadzenie IKE każdy oszczędzający może sam wskazać osobę (osoby) uposażoną, która po jego śmierci otrzyma całość zgromadzonych na IKE oszczędności. W przypadku braku osób wskazanych przez oszczędzającego środki zgromadzone na IKE przechodzą na rzecz osób uprawnionych zgodnie z OWU (małżonka, a w dalszej kolejności na innych spadkobierców)
 • brak podatku od spadku obejmującego zgromadzone na IKE oszczędności – przy wypłacie środków na rzecz uposażonych nie będzie również naliczany podatek od zysków kapitałowych
 • możliwość wyboru sposobu inwestowania środków, to znaczy, że każdy ma dostęp do trzech rodzajów Ubezpieczeniowych Funduszy Kapitałowych (UFK).
  W związku z tym oszczędzający posiada jednostki uczestnictwa UFK. Wartość jednostek uczestnictwa codziennie ogłaszana jest w mediach: prasie, internecie,
  i w ten sposób każdy oszczędzający może sprawdzić ile jego oszczędności są warte
 • decyzję o tym, w jaki Fundusz SALTUS TU ŻYCIE SA będzie inwestować Twoje pieniądze, podejmujesz sam, mając do wyboru Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Pieniężny PPE SALTUS TU ŻYCIE SA, Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Obligacji PPE SALTUS TU ŻYCIE SA oraz Ubezpieczeniowy Fundusz Kapitałowy Akcji PPE SALTUS TU ŻYCIE SA
 • pełna dowolność w sposobie podziału środków między poszczególnymi UFK – wybór zależy od stopnia ryzyka inwestycyjnego, jakie chcesz ponieść
 • w dowolnym momencie możliwość zmiany – alokacji wybranego przez siebie funduszu lub funduszów
 • możliwość dokonania bezpłatnej konwersji jednostek, czyli przeniesienia zgromadzonych środków między funduszami

 

NOTOWANIA FUNDUSZY

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".