Ubezpieczenia NNW
SALTUS - Moje Bezpieczeństwo

Czy wiesz, że w Polsce żyje obecnie ok. 7 milionów osób niepełnosprawnych, z czego połowa to niepełnosprawność z powodu nieszczęśliwych wypadków?*

Niektórych sytuacji losowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć. Możemy mieć wpływ na to, jak przygotować się na wypadek niektórych przykrych sytuacji. Warto mieć ochronę na okoliczność następstw nieszczęśliwych wypadków.

*źródło: Raport GUS o Niepełnosprawności, 2014

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku) 
  • śmierć ubezpieczonego w NNW
  • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
  • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:

– pobytu w szpitalu w NNW

– całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW

– NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

– śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Dlaczego warto?

  • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
  • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
  • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
  • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
  • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
  • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".