Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Ubezpieczenia NNW
SALTUS - Moje Bezpieczeństwo

 

Niektórych sytuacji losowych nie jesteśmy w stanie przewidzieć, ale możemy się przed nimi zabezpieczyć. Zdecydowanie warto posiadać polisę gwarantującą świadczenia finansowe wypłacane w razie nieszczęśliwego wypadku.

Szeroki zakres ochrony ubezpieczeniowej:

  • uszczerbek na zdrowiu w NNW (następstwie nieszczęśliwego wypadku) 
  • śmierć ubezpieczonego w NNW
  • śmierć ubezpieczonego w NNW w ruchu komunikacyjnym
  • opcje dodatkowe, m.in. z tytułu:

– pobytu w szpitalu w NNW

– całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w NNW

– NNW w wyniku wyczynowego lub amatorskiego uprawiania sportów wysokiego ryzyka

– śmierci w następstwie zawału serca lub udaru mózgu

– odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym

 

Dlaczego warto?

  • elastyczny zakres ochrony, który można dostosować w zależności od potrzeb
  • możliwość rozszerzenia ochrony o dodatkowe ryzyka
  • pełna ochrona już od następnego dnia po zawarciu umowy i opłaceniu składki
  • możliwość dokonania wyboru sposobu płatności składki
  • minimum formalności związanych z zawarciem umowy
  • szeroki zakres ochrony za stosunkowo niską składkę ubezpieczeniową

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".