Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Ubezpieczenie Mienia, OC oraz Wszystkich Ryzyk

Oferta ubezpieczeń dla przedsiębiorców 

Ubezpieczenia mienia dla przedsiębiorców opracowane zostały w oparciu o wszystkie dostępne na rynku formuły tj. od ryzyk nazwanych jak również w formie ubezpieczenia od wszystkich ryzyk.

Poza ubezpieczeniami mienia oferta obejmuje profesjonalne ubezpieczenie utraty zysku w oparciu o szkodę w mieniu od wszystkich ryzyk lub w uproszczonej postaci „Klauzuli zwiększonych kosztów” (w ramach pakietu Laborus).

Ponadto oferta zawiera szerokie spektrum ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Poza standardowym ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorstwa oferujemy wybrane ubezpieczenia zawodowe w tym obowiązkowe. 

Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej LABORUS:

To kompleksowe i atrakcyjne zakresowo ubezpieczenie skierowanie do firm, których:

 • wartość mienia nie przekracza 10 mln zł
 • wartość obrotów nie przekracza 20 mln zł
 • suma gwarancyjna przy ubezpieczeniu OC do 1 mln zł

Bez względu na formę rozliczenia jaką prowadzi firma, z ubezpieczenia może też skorzystać podmioty nie będące przedsiębiorcami, takie jak fundacje, stowarzyszenia, urzędy, szkoły, przedszkola.

Elastyczna konstrukcja produktu  w formie pakietu ubezpieczeń pozwala na dostosowanie ochrony do potrzeb, rodzaju prowadzonej działalności  i preferencji danej firmy. Ochrona może być dowolnie modelowana w oparciu o klauzule dodatkowe dedykowane poszczególnym branżom. Jako zakład ubezpieczeń jesteśmy otwarci na elastyczne kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej danej firmy.

Ubezpieczenie podstawowe w pakiecie
(można wykupić oddzielnie):

 • pożar i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

Ubezpieczenia dodatkowe w pakiecie
(można wykupić wraz z ubezpieczeniem podstawowym):

 • zwiększone koszty prowadzenia działalności
 • wandalizm
 • szyby od stłuczenia
 • klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia i OC

Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk:

To nowoczesne ubezpieczenie w ramach którego poza ubezpieczeniem mienia dostępne jest ubezpieczenie od utraty zysku (BI) w oparciu o szkodę w mieniu ubezpieczoną w formule All risks.

Produkt jest przede wszystkim odpowiedzią Towarzystwa na potrzeby klientów instytucjonalnych i pośredników zainteresowanych lokowaniem ryzyk w oparciu o formułę all risks. Ubezpieczenie dostępne jest od stycznia 2019 roku zarówno dla średnich jak i większych klientów instytucjonalnych. 

UBEZPIECZENIA DOSTĘPNE POZA PAKIETEM:

 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju
 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego, danych i nośników danych od wszystkich ryzyk
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej lub z tytułu posiadania mienia

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".