Ubezpieczenie Mienia i OC
LABORUS

Ubezpieczenie Mienia i Odpowiedzialności Cywilnej LABORUS to kompleksowe i atrakcyjne zakresowo ubezpieczenie skierowanie do firm, których:

 • wartość mienia nie przekracza 10 mln zł
 • wartość obrotów nie przekracza 20 mln zł
 • suma gwarancyjna przy ubezpieczeniu OC do 1 mln zł

Bez względu na formę rozliczenia jaką prowadzi firma, z ubezpieczenia może też skorzystać podmioty nie będące przedsiębiorcami, takie jak fundacje, stowarzyszenia, urzędy, szkoły, przedszkola.

Elastyczna konstrukcja produktu  w formie pakietu ubezpieczeń pozwala na dostosowanie ochrony do potrzeb, rodzaju prowadzonej działalności  i preferencji danej firmy. Ochrona może być dowolnie modelowana w oparciu o klauzule dodatkowe dedykowane poszczególnym branżom. Jako zakład ubezpieczeń jesteśmy otwarci na elastyczne kształtowanie ochrony ubezpieczeniowej danej firmy.

 

 

 

Ubezpieczenie podstawowe w pakiecie (które można wykupić oddzielnie):

 • pożar i inne zdarzenia losowe
 • kradzież z włamaniem i rabunek
 • odpowiedzialność cywilna z tytułu prowadzenia działalności
 • sprzęt elektroniczny od wszystkich ryzyk

 Ubezpieczenia dodatkowe w pakiecie (można wykupić wraz z ubezpieczeniem podstawowym):

 • zwiększone koszty prowadzenia działalności
 • wandalizm
 • szyby od stłuczenia
 • klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia i OC

 

Zalety:

 • szeroki i i elastyczny zakres ochrony ubezpieczeniowej w ramach klauzul dodatkowych
 • sprzęt elektroniczny przenośny ubezpieczony na terenie całego świata bez dodatkowej zwyżki
 • niska franszyza redukcyjna, z możliwością jej wykupienia
 • konkurencyjne warunki cenowe

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".