Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

 

UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ – ubezpieczenie pakietowe LABORUS

Pakiet LABORUS został stworzony jako kompleksowe ubezpieczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw, których wartość mienia nie przekracza 10 mln zł, a wartość obrotów – 20 mln zł. Oferta dedykowana jest producentom, sklepom, firmom usługowym, w tym gabinetom fryzjerskim i kosmetycznym, a także hotelom i pensjonatom, firmom poligraficznym, firmom usługowym, osobom prawnym i jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, nieprowadzącym działalności gospodarczej lub zawodowej, czyli niebędącym przedsiębiorcami, takim jak np. fundacjom, stowarzyszeniom, urzędom, szkołom, przedszkolom.

Na podstawie Ogólnych Warunków Ubezpieczenia przewidzianych do tego Pakietu można zawrzeć następujące rodzaje ubezpieczeń:

 • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
 • ubezpieczenie zwiększonych kosztów prowadzenia działalności,
 • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju,
 • ubezpieczenie mienia od wandalizmu,
 • ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk,
 • ubezpieczenie szyb i innych przedmiotów od stłuczenia,
 • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia jest wykupienie przynajmniej jednego z poniższych rodzajów ubezpieczeń podstawowych:

 • Ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych.
 • Ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rozboju.
 • Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.
 • Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC).

Ubezpieczenia dodatkowe w Pakiecie LABORUS (można wykupić wraz z jednym z ubezpieczeń podstawowych):

 • zwiększone koszty prowadzenia działalności,
 • wandalizm,
 • szyby od stłuczenia,
 • klauzule dodatkowe do ubezpieczenia mienia i OC.

Ochrona może być dowolnie modelowana w oparciu o klauzule dodatkowe dedykowane poszczególnym branżom, np. klauzulę ubezpieczenia rozmrożenia środków obrotowych przechowywanych w urządzeniach chłodniczych, klauzulę automatycznego ubezpieczenia nowo zakupionych środków trwałych, czy klauzulę ubezpieczenia maszyn elektrycznych od szkód elektrycznych lub klauzulę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z organizowaniem imprez.

DLACZEGO WARTO SKORZYSTAĆ?:

 • Elastyczna konstrukcja produktu w formie pakietu ubezpieczeń pozwala na dostosowanie ochrony do potrzeb, rodzaju prowadzonej działalności i preferencji danej firmy.
 • Jeden pakiet = wiele rodzajów ubezpieczeń = szeroki zakres.
 • Wszystkie ubezpieczenia znajdują się na jednym WNIOSKU–POLISIE, co ułatwia Ubezpieczającemu/Ubezpieczonemu zarządzanie ubezpieczeniami w swoim przedsiębiorstwie.
 • Niska franszyza redukcyjna, z możliwością wykupu.
 • W ubezpieczeniu sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk dodatkowo, bez konieczności opłaty dodatkowej składki, zakres ochrony ubezpieczeniowej w zakresie podstawowym jest rozszerzony o odpowiedzialność za szkody w sprzęcie elektronicznym lub jego częściach powstałe w okresie od daty dostawy do daty włączenia do planowanej eksploatacji oraz szkody w sprzęcie elektronicznym będącym we wcześniejszej eksploatacji, a powstałe w czasie tymczasowego magazynowania lub chwilowej przerwy w eksploatacji.
 • Szeroki wachlarz klauzul dodatkowych (28), dopasowanych do różnych form działalności firmy.  

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".