Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

SALTUS TU ŻYCIE SA


SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA rozpoczęło swoją działalność w 1999 roku, w wyniku nabycia 100% akcji Metropolitan Life Poland S.A.

W maju 2020 SALTUS TU ŻYCIE SA przejął portfel ubezpieczeń francuskiego ubezpieczyciela MACIF Życie TUW, co było następstwem transakcji nabycia 100% udziałów tego ubezpieczyciela przez SALTUS TUW. Dzięki temu SALTUS TU ŻYCIE SA powitał w swoim gronie dziesiątki tysięcy nowych Klientów oraz wzbogacił swoją ofertę o kolejne atrakcyjne produkty ochronne.

 

Rada nadzorcza

  • Grzegorz Bierecki
  • Janusz Ossowski
  • Jarosław Bierecki
  • Lech Lamenta
  • Adam Meller
  • Wioletta Kożuch

Zarząd:

  • Robert Łoś
  • Grzegorz Buczkowski
  • Anna Gołąbek
  • Mariusz Czajka

 

Dane towarzystwa:

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna zarejestrowane w Sądzie Rejowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 21 030 000,00 zł – wpłacony w całości.

NIP: 525-21-50-753
REGON: 016228050
KRS: 0000014478

WYNIKI FINANSOWE
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2024 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2023 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2023 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2023 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2023- SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2022 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2022 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2022 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2022- SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2021- SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2021- SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2021 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2021 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2020 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2020 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2020 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2020 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2019 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2019 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2018 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2019 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2018 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2019 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2018 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2018 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2017 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2017 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2017 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2017 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2016 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2016 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2016 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2016 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 4Q 2015 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 3Q 2015 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 2Q 2015 - SALTUS TU ŻYCIE SA
WYNIKI FINANSOWE - 1Q 2015 - SALTUS TU ŻYCIE SA

.

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".