Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

MdC
indywidualne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie MdC jest bardzo elastyczne, m.in. w zakresie dostosowania wysokości zabezpieczenia do Twoich aktualnych potrzeb, jak i kształtowania sumy ubezpieczenia. Życie wymusza na nas zmiany, dlatego Twoje decyzje w zakresie wybranego rozwiązania ubezpieczeniowego również mogą być zmienne - możesz uaktualniać je w dogodnym dla siebie czasie.

Umowa podstawowa MdC obejmuje ochronę na wypadek śmierci. Zawarcie umowy podstawowej umożliwia dowolne uzupełnienie zakresu ubezpieczenia o kilka różnych zdarzeń ubezpieczeniowych:

 • śmierć w wyniku nieszczęśliwego wypadku (NW),
 • trwały uszczerbku na zdrowiu w wyniku NW,
 • trwała i całkowita niezdolność do pracy,
 • niezdolność do samodzielnej egzystencji,
 • pobyt w szpitalu,
 • pobyt w szpitalu w wyniku NW, 
 • poważne zachorowanie,
 • operacja medyczna.

 

DLACZEGO WARTO?:

 • zabezpieczenie dla osób w wieku 18 - 85 lat,
 • niska składka miesięczna,
 • szybki proces zawarcia umowy ubezpieczenia,
 • stała składka, z możliwością wyboru częstotliwości płatności miesięcznej, kwartalnej, półrocznej lub rocznej.

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".