Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Ubezpieczenia Majątku

CZY WIESZ, ŻE WARTOŚĆ FINANSOWA MAJĄTKU POLSKICH GOSPODARSTW DOMOWYCH, NA KONIEC 2016 ROKU, TO PRAWIE 2 BILIONY ZŁOTYCH*

Ubezpiecz swój majątek, na który pracowałeś latami, który tworzysz na bieżąco. Zadbaj o solidną ochronę dorobku całego życia przed skutkami nieoczekiwanych zdarzeń.

*źródło: Narodowy Bank Polski

 Mieszkanie, podróż, samochód

  • Ubezpieczenia mieszkań i domów jednorodzinnych. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj
  • Ubezpieczenia podróży za granicę. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj
  • Ubezpieczenia pojazdów mechanicznych. Aby dowiedzieć się więcej, kliknij tutaj

 

 

Ubezpieczenie utraty dokumentów, które pozwoli pokryć wszelkie wydatki związane z odtworzeniem dokumentów tożsamości, karty SKOK oraz dowodu rejestracyjnego Twojego samochodu, które zostały utracone w następstwie kradzieży lub rozboju:

  • przedmiotem ubezpieczenia są koszty odtworzenia (koszty wykonania duplikatów lub wykonania nowych) dokumentów: dowodu osobistego, prawa jazdy, dowodu rejestracyjnego do pojazdu stanowiącego własność lub współwłasność Ubezpieczonego oraz paszportu i karty wydanej przez SKOK
  • towarzystwo ubezpieczeń odpowiada za szkody powstałe wskutek kradzieży z włamaniem, rozboju lub kradzieży zwykłej
  • odszkodowanie w wysokości 500 zł, nawet gdy koszt odtworzenia dokumentów będzie niższy
  • możliwość zawarcia ubezpieczenia na krótki okres czasu - nawet na okres 1 miesiąca
  • rezygnacja z usługi w dowolnym momencie bez ponoszenia kosztów

 

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".