Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną w związku z:

 • poniesieniem szkody przez Marynarza z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy,
 • niewypłaceniu Marynarzowi przez Armatora Pracodawcę zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Nasza propozycja to:

 • rzetelna ocena ryzyka ubezpieczeniowego z dbałością o bezpieczeństwo agencji pośrednictwa pracy na morzu,
 • dedykowany likwidator szkód do obsługi roszczeń z OC,
 • współpraca długofalowa z gwarancją obniżenia składek za ubezpieczenie w kolejnych latach w przypadku niskiego poziomu szkodowości dla podmiotów ubezpieczających się w SALTUS TUW,
 • wysoki poziom elastyczności cenowej,
 • szeroki zakres ochrony – dostępne dodatkowe zakresy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla agencji pośrednictwa pracy na morzu,
 • dedykowane opcje dodatkowe – w szczególności odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe,
 • wysokie sumy gwarancyjne – możliwość wyboru sumy od  200.000 zł do 500.000 zł dla zakresu o jakim mowa w Ustawie o pracy na morzu,
 • oferta dedykowana podmiotom zrzeszonym w APMAR (Związek Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych), jak też podmiotom niezrzeszonym.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".