Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Ubezpieczenie Mienia i OC
INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

UBEZPIECZENIA PRZEZNACZONE DLA INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH to elastyczne i nowoczene rozwiązania, które zapewniają zoptmalizowaną ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do specyficznych potrzeb kościołów

Wiele lat doświadczeń w ubezpieczaniu podmiotów kościelnych sprawia, że SALTUS TUW to dobry wybór zarówno dla instytucji otwartych na ideę wzajemności, jak również oczekujących wysokiej jakości i zindywidualizowanego podejścia do ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku zainteresowania ofertą ubezpieczeniową zapraszamy do kontaktu z Zespołem Klienta Instytucjonalnego SALTUS TUW zki@saltus.pl.

 

UBEZPIECZENIA DLA INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH ZAWIERANE INDYWIDUALNIE:

W tej formule zawierane są umowy ubezpieczenia dopasowane do potrzeb danej jednostki kościelnej i konstruowane indywidualnie dla danej instytucji.
Nasze oferty ubezpieczeniowe dla podmiotów kościelnych stworzone są w oparciu o najlepsze rozwiązania wypracowane przez lata, uwzględniają charakter mienia i jego duże rozproszenie oraz zróżnicowanie. Zindywidualizowana oferta ubezpieczeniowa SALTUS TUW przewiduje możliwość:

  • objęcia ubezpieczeniem specyficznego mienia kościelnego,
  • składkę ryczałtową wyznaczaną dla każdego ubezpieczonego objętego ochroną w ramach jednej polisy (w przypadku jednostek o rozbudowanej strukturze terytorialnej – np. diecezje),
  • dostosowania zakresu ochrony do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczonego.

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".