Ubezpieczenie Mienia i OC
INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH

UBEZPIECZENIA PRZEZNACZONE DLA INSTYTUCJI KOŚCIELNYCH to elastyczne i nowoczene rozwiązania, które zapewniają zoptmalizowaną ochronę ubezpieczeniową dostosowaną do specyficznych potrzeb kościołów

Wiele lat doświadczeń w ubezpieczaniu podmiotów kościelnych sprawia, że SALTUS TUW to dobry wybór zarówno dla instytucji otwartych na ideę wzajemności, jak również oczekujących wysokiej jakości i zindywidualizowanego podejścia do ochrony ubezpieczeniowej.

W przypadku zainteresowania ofertą ubezpieczeniową zapraszamy do kontaktu z Zespołem Klienta Instytucjonalnego SALTUS TUW zki@saltus.pl.

Współpraca ubezpieczeniowa z instytucjami kościelnymi prowadzona jest w ramach jednej z dwóch możliwych formuł:

 

 

 

I. Kościelnego Związku Wzajemności Członkowskiej, którego Radę Związku stanowią obecnie reprezentanci Zakonów Męskich i Zakonów Żeńskich:

  • Konferencja Wyższych Przełożonych Zakonów Męskich w Polsce,
  • Konferencja Wyższych Przełożonych Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w Polsce,
  • Konferencja Przełożonych Żeńskich Klasztorów Kontemplacyjnych w Polsce.

Formuła ubezpieczenia w postaci Związku Wzajemności Członkowskiej pozwala na wspólnotowe podejście do idei ubezpieczeń oparte na zasadzie podziału ryzyka pomiędzy podmioty uczestniczące w Związku. Związek mając wpływ na składki ubezpieczeniowe bierze na siebie korzyści wynikające z bezpośredniego oddziaływania na cenę ubezpieczenia i jednocześnie - w przypadku niedoborów w danym roku rozliczeniowym - solidarnie pokrywa wspólne zobowiązania.

Idea Związku Wzajemności Członkowskiej doskonale wpisuje się we wspólnotowy charakter instytucji kościelnych.

Ubezpieczenia w ramach związku obejmują:

  • ubezpieczenie mienia od pożaru i innych zdarzeń losowych,
  • ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem, rozboju i wandalizmu,
  • ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

 

II. Ubezpieczenia dla instytucji kościelnych zawierane indywidualnie:

W tej formule zawierane są umowy ubezpieczenia dopasowane do potrzeb danej jednostki kościelnej i konstruowane indywidualnie dla danej instytucji. Nasze oferty ubezpieczeniowe dla podmiotów kościelnych stworzone są w oparciu o najlepsze rozwiązania wypracowane przez lata, uwzględniają charakter mienia i jego duże rozproszenie oraz zróżnicowanie. Zindywidualizowana oferta ubezpieczeniowa SALTUS TUW przewiduje możliwość:

  • objęcia ubezpieczeniem specyficznego mienia kościelnego,
  • składkę ryczałtową wyznaczaną dla każdego ubezpieczonego objętego ochroną w ramach jednej polisy (w przypadku jednostek o rozbudowanej strukturze terytorialnej – np. diecezje),
  • dostosowania zakresu ochrony do potrzeb i możliwości finansowych ubezpieczonego.

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".