Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zgoda KNF na nabycie udziałów MACIF Życie TUW przez SALTUS TUW

Z przyjemnością informujemy, że Komisja Nadzoru Finansowego zakończyła postępowanie administracyjne w sprawie wyrażenia zgody na nabycie udziałów w MACIF Życie TUW i 6 sierpnia 2019 roku SALTUS TUW otrzymał zgodę na przeprowadzenie tej transakcji.

Kolejnym krokiem na drodze do pełnej integracji SALTUS oraz MACIF jest nabycie udziałów, co powinno nastąpić do końca sierpnia 2019.

Chcemy, by zakończenie procesu integracji nastąpiło do końca bieżącego roku, tak by w roku 2020 obecni Klienci SALTUS Ubezpieczenia mieli dostęp do nowych ubezpieczeń życiowych zbudowanych na bazie oferty MACIF Życie TUW, zaś obecni Klienci MACIF Życie TUW otrzymali  dostęp do nowoczesnych produktów SALTUS TUW, jednego z najsilniejszych kapitałowo i najbardziej doświadczonych Towarzystw na rynku, funkcjonującego, podobnie jak MACIF, na zasadach Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych – powiedział Grzegorz Buczkowski, Członek Zarządu SALTUS TUW oraz SALTUS TU ŻYCIE SA.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".