Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Zadbaj o bezpieczeństwo swoich danych

ZADBAJ O BEZPIECZEŃSTWO SWOICH DANYCH

Pod koniec maja br. w Internecie opublikowano pliki zawierające loginy i hasła użytkowników wielu różnych serwisów internetowych (usługi bankowości elektronicznej, usługi poczty elektronicznej, portale zakładów ubezpieczeń, portale społecznościowe, sklepy internetowe, fora internetowe, itp.). Ilość opublikowanych informacji wskazuje, że był to jeden z największych tego typu wycieków danych.

Oszacowano, że dotyczył ok. 1 miliona unikatowych adresów e-mail, a do większości z nich można przyporządkować kilka różnych haseł dostępu do poszczególnych serwisów. W plikach umieszczone były również adresy stron, na których serwisy te są dostępne. Publikacja tych informacji w sieci rodzi ryzyko nieuprawnionego dostępu do Państwa danych.

Pozyskanie loginów i haseł było możliwe za pomocą złośliwego oprogramowania (tzw. stealer), którym zainfekowany był komputer, z którego użytkownik korzystał. Gdy użytkownik logował się w jakimkolwiek serwisie, oprogramowanie to przejmowało informacje zapisywane w wykorzystywanej przeglądarce internetowej (adresy stron, loginy i hasła), a następnie wysyłało te dane do przestępcy.

Z uwagi na brak pewności co do pełnej skali tego zdarzenia, zachęcamy do zapoznania się z poniższą informacją, która podpowiada, jakie kroki należy podjąć, aby ryzyko zminimalizować i skutecznie jemu przeciwdziałać w przyszłości.

 

Jak się zabezpieczyć?

W związku z zaistniałą sytuacją, zdecydowanie rekomendujemy niezwłoczne podjęcie poniższych działań, w kolejności, w której zostały wymienione.

KROK 1 – sprawdź, czy przeglądarki internetowe, z których korzystasz (np. Internet Explorer, Google Chrom, Firefox, Microsoft Edge, Opera lub inne), zapisały jakiekolwiek Twoje hasła.

Każda z popularnych przeglądarek daje taką możliwość. Instrukcje, jak to zweryfikować są ogólnie dostępne w sieci - skorzystaj z nich.

W przypadku, w którym stwierdzisz, że przeglądarka zapisała hasła, usuń je z rejestru oraz wyłącz opcję ich zapamiętywania. Spowoduje to, że logując się do poszczególnych serwisów, za każdym razem będziesz musiał wprowadzać swoje hasło, ale znacząco podniesie to poziom bezpieczeństwa Twoich danych w nich przetwarzanych.

KROK 2 – skorzystaj z programu antywirusowego i sprawdź, czy Twój komputer jest bezpieczny. Jeśli wykryjesz jakiekolwiek ryzyka – wyeliminuj je.

Pamiętaj, że program antywirusowy nie daje 100% gwarancji. Jeżeli nie wykrył zagrożeń, a Ty nadal masz uzasadnione obawy, że komputer może być zainfekowany, zabezpiecz najważniejsze dane i przywróć urządzenie do stanu fabrycznego.

KROK 3 – jeżeli masz już pewność, że Twój komputer jest odpowiednio zabezpieczony, dokonaj zmiany haseł, które wykorzystywałeś do tej pory w poszczególnych serwisach internetowych.

Pamiętaj, że im bardziej skomplikowane hasło, tym lepiej zabezpieczony jest dostęp do Twoich danych.

 

Czy możesz zrobić więcej? Możesz!

Na stronie https://bezpiecznedane.gov.pl/, po uprzednim zalogowaniu przez Profil Zaufany, możesz sprawdzić, czy Twoje dane były przedmiotem wspomnianego wycieku i opublikowania.

Podając swoje dane w sieci, w tym te, które służą do zalogowania w serwisach, korzystaj z zaufanych komputerów (dotyczy to także innych urządzeń – np. telefonów lub tabletów). Weryfikuj systematycznie poziom ich bezpieczeństwa, a w przypadku, w którym chcesz skorzystać z urządzenia obcego, przed wprowadzeniem danych sprawdź, czy jest zabezpieczone aktualnym programem antywirusowym oraz, czy przeglądarka ma wyłączoną opcję zapamiętywania haseł.

W serwisach, które to umożliwiają, korzystaj z opcji wieloskładnikowego uwierzytelniania (in. dwuetapowej weryfikacji). Mechanizm ten dodatkowo zabezpiecza Twoje dane w serwisie w przypadkach, w których podstawowe dane logowania (login i hasło) zostaną przejęte przez osobę nieuprawnioną.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".