Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

SALTUS Ubezpieczenia z pomocą dla Ukrainy

SALTUS Ubezpieczenia z pomocą dla Ukrainy

Agresja Rosji na Ukrainę zszokowała cały świat. Do tej pory wydawało się, że wojna na taką skalę jest niemożliwa we współczesnej Europie. Jednak ten wstrząs natychmiast zmobilizował nasze społeczeństwo do pomocy Ukraińcom, którzy ruszyli do Polski, by schronić się przed bombami.

SALTUS Ubezpieczenia od początku swojej działalności mocno angażuje się w aktywność społeczną. Wspieramy nie tylko cenne projekty o charakterze edukacyjnym czy kulturalnym, ale także takie, które mają wpływ na życie społeczności. Nasze duże zaangażowanie widać także w działaniach prowadzonych na rzecz osób potrzebujących. Taka postawa była wielokrotnie doceniana, czego wyrazem jest m.in. przyznany w 2022 r. przez „Pulsu Biznesu” i PwC tytuł Superetycznej Firmy.

Obecnie w Polsce może być nawet 2 mln Ukraińców, z blisko już 2,5 mln, którzy przekroczyli granicę po 24 lutym. Należy wziąć pod uwagę, że duża część osób uciekających przed wojną nie ma w Polsce nikogo bliskiego, kto mógłby udzielić im wsparcia. Zdani są więc tylko na swoich gospodarzy, a pomocy potrzebują w każdej dziedzinie życia.

Pracownicy SALTUS Ubezpieczenia, jako wolontariusze, od samego początku zaangażowali się w pomoc ukraińskim uchodźcom. Wsparliśmy pracowników, przyjmując dodatkowy budżet na ten cel oraz udzielając pracownikom zaangażowanym w wolontariat dni wolnych. Zostały przeprowadzone zbiórki najbardziej potrzebnych produktów dla osób, które po ciężkiej wędrówce dotarły na granicę. Dostarczyliśmy środki medyczne i higieniczne, żywność, odżywki dla dzieci oraz ubrania. Zorganizowany został także transport dla uchodźców, a nasi pracownicy zaangażowali się w znalezienie dla nich tymczasowego schronienia. Poza tym, pomogliśmy ukraińskim dzieciom w przyjęciu do szkół, do których teraz uczęszczają, a dla młodszych zorganizowano przedszkole. SALTUS Ubezpieczenia przekazał środki na organizację tej placówki; zakupiono niezbędne meble, pomoce naukowe i dydaktyczne oraz zorganizowano posiłki.

Wspieramy uchodźców na wielu płaszczyznach – od zbiórki i dostarczenia na granicę najbardziej potrzebnych leków i żywności, przez transport na terenie Polski, po organizację warunków bytowych i integrację z polskim środowiskiem. Warto zwrócić uwagę, że większość inicjatyw wypływa oddolnie od pracowników, którzy w działaniach tych poświęcają nie tylko swój prywatny czas, ale całe swoje serce i siły.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".