Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

SALTUS UBEZPIECZENIA W WALCE Z COVID

SALTUS UBEZPIECZENIA W WALCE Z COVID

SALTUS Ubezpieczenia, jako pierwszy z ubezpieczycieli oferuje firmom grupowe ubezpieczenie zdrowotne pokrywające koszty i zapewniające organizację testów serologicznych na obecność wirusa SARS-CoV-2.

Dynamiczny wzrost zachorowań na SARS-CoV-2 znacząco wpływa na bezpieczeństwo pracowników i ciągłość pracy przedsiębiorstw. Obserwujemy wzrost zainteresowania firm organizacją testów wykrywających koronawirusa dla pracowników, żeby ograniczyć ryzyko zarażenia. SALTUS uruchomił więc grupowe ubezpieczenie, zapewniające pokrycie kosztów i organizację testów przesiewowych w siedzibie firmy – Pracowniczy Program Profilaktyczny: Walka z COVID.

Badania serologiczne, czyli masowe testy przesiewowe, są najszybszym sposobem na sprawdzenie, czy ktoś z pracowników nie miał kontaktu z osobą zarażoną lub przechodzi infekcję bezobjawowo.

"Szczególna sytuacja wywołana pandemią spowodowała, że przedsiębiorcy ze zdwojoną siłą dbają o zdrowie swoich pracowników. I doceniają każde dodatkowe wsparcie, które im się oferuje. Zauważyliśmy, że mimo tego, że większość osób ma pewną wiedzę na temat mechanizmu działania testów na koronawirusa, to już nie do końca zdają sobie sprawę z tego, jak i gdzie je wykonać. Zwłaszcza jeśli mamy do czynienia z chęcią przebadania dużej grupy pracowników” - mówi Xenia Kruszewska, dyrektor Działu Ubezpieczeń Zdrowotnych w Saltus.

Wariant podstawowy
Wariant zapewnia organizację i pokrycie kosztów:
1. jednorazowe pobranie krwi w lokalizacji Ubezpieczającego,
2. koszt testów diagnostycznych:
wykrywanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 bez podziału na klasy z wykorzystaniem automatycznej metody jakościowej (analizator automatyczny - Roche).
Badanie to wykonywane jest z próbki krwi żylnej. Wynik podawany jako dodatni lub ujemny nie wskazujący na to, która klasa przeciwciał jest obecne we krwi.
W przypadku wyniku ujemnego – pracownik może bezpiecznie wrócić do pracy, ale nie jest odporny na infekcję, należy stale stosować zasady bezpieczeństwa epidemicznego (higiena, zakrywanie nosa i ust, zachowanie odległości).
W przypadku wyniku dodatniego – konieczna jest dalsza diagnostyka – istnieje ryzyko zakażenia.

Wariant rozszerzony
Wariant zapewnia organizację i pokrycie kosztów:
1. jednorazowe pobranie krwi w lokalizacji Ubezpieczającego,
2. koszt testów diagnostycznych:
Etap 1:
wykrywanie przeciwciał anty-SARS-CoV-2 bez podziału na klasy z wykorzystaniem automatycznej metody jakościowej (analizator automatyczny - Roche).
Badanie to wykonywane jest z próbki krwi żylnej. Wynik podawany jako dodatni lub ujemny nie wskazujący na to, która klasa przeciwciał jest obecne we krwi.
Etap 2:
wykrywanie przeciwciał metodą półilościową w klasie IgM oraz metodą ilościową w klasie IgG (analizator automatyczny – Diasorin).

 

Zapytaj o szczegóły: zdrowie@saltus.pl


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".