Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

SALTUS UBEZPIECZENIA SUPERETYCZNĄ FIRMĄ

SALTUS UBEZPIECZENIA "SUPERETYCZNĄ FIRMĄ"

Saltus Ubezpieczenia znalazł się w gronie firm uhonorowanych prestiżowym tytułem „Superetycznej Firmy”. Mogą go otrzymać przedsiębiorstwa, które wcześniej trzykrotnie uzyskały status „Etycznej Firmy”. Jako priorytet stawiają one wzmacnianie kultury organizacyjnej opartej na etyce i zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu oraz wyróżniają się na tle innych w Polsce.

Saltus Ubezpieczenia doceniony został za całokształt działań, jakie podejmuje w celu wdrażania w swojej organizacji etycznych postaw i dobrych praktyk biznesowych, zgodnych z polityką compliance. Eksperci oceniają respektowanie norm etycznych, szacunek do partnerów biznesowych, stosowanie zasad uczciwej konkurencji, budowanie wewnętrznego zaufania i dobrych relacji między pracownikami, walkę z oszustwami i patologiami oraz zaangażowanie w działalność na rzecz różnych grup interesariuszy.

Saltus Ubezpieczenia,  tytuł „Etycznej Firmy” otrzymał już trzykrotnie, dlatego w tym roku zyskał miano „Superetycznej Firmy”. 

Naczelną rolą ubezpieczyciela jest spieszenie z pomocą osobom potrzebującym i chorym. Ten szczególny cel przyświeca Saltusowi i jest kluczowym elementem strategii firmy. Nasze serca są także skierowane w stronę obywateli Ukrainy, których staramy się wspierać na wszystkie możliwe sposoby. Organizujemy pomoc finansową, zbiórki środków medycznych dla szpitali w Ukrainie, odzieży i obuwia dla uchodźców, a także transport obywateli Ukrainy spod wschodniej granicy – mówi Robert Łoś, prezes zarządu Saltus Ubezpieczenia.

Saltus Ubezpieczenia aktywnie wspomaga i współpracuje także z wieloma instytucjami, które na co dzień zajmują się opieką nad potrzebującymi. Wspiera hospicja, m.in. Hospicjum dla dzieci „Bursztynowa Przystań”, Hospicjum Św. Judy Tadeusza z Gdańska, wiele fundacji, m.in. Fundacja Sztuka Życia Niepokonani, Fundacja TriMama, Fundacja „Nasz Przyjazny Dom” w Sopocie, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Fundacja im. Franciszka Stefczyka, a ponadto pomocą objął grupę Szpitali Pomorskich. Saltus angażuje się także w promocję profilaktyki zdrowotnej i zdrowego trybu życia.

Konkurs Etyczna Firma organizowany przez kancelarię PwC Polska oraz „Puls Biznesu” to jedyna niekomercyjna inicjatywa, która już od niemal dekady wyróżnia firmy stanowiące dla innych wzór do naśladowania. Organizatorzy stawiają sobie za cel szerzenie wartości moralnych, które nie są jedynie elementem strategii marketingowej, lecz świadomie wybranym stylem zarządzania całą organizacją. Skutecznym sposobem promowania określonych postaw jest publiczne docenianie wysiłków podejmowanych przez poszczególne podmioty.

- Otrzymanie tytułu „Superetycznej Firmy” pokazuje, że wysiłek podjęty przez Saltus Ubezpieczenia jest zauważany i doceniany nie tylko przez pracowników, ale także przez szerokie grono społeczne. Jesteśmy bardzo dumni z tego wyróżnienia, ale jeszcze bardziej cieszymy się, że obraliśmy właściwy kierunek. Od lat podążamy drogą etyki biznesu i chcemy stwarzać godne warunki pracy, a odpowiedzialność społeczna jest fundamentem działalności Saltus Ubezpieczenia – mówi Robert Łoś, prezes zarządu Saltus Ubezpieczenia.

Kryteria, jakimi kierują się organizatorzy, podczas wyłaniania zwycięzców, są bardzo rygorystyczne. W tym roku, do VIII już edycji konkursu, zgłosiła się rekordowa liczba 154 firm. Do drugiego etapu zakwalifikowało się 31. Do ścisłego grona laureatów weszło 6 firm – w tym Saltus Ubezpieczenia.

 

superetyczna_nagroda

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".