Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

SALTUS UBEZPIECZENIA PARTNEREM FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

SALTUS UBEZPIECZENIA PARTNEREM FORUM LIDERÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

SALTUS Ubezpieczenia wraz z Macif Życie TUW mieli przyjemność być partnerami generalnymi tegorocznego Forum Liderów Banków Spółdzielczych. To największe doroczne spotkanie banków spółdzielczych w Polsce odbyło się w dniach 17-18 września w Sangate Hotel Airport w Warszawie i zgromadziło ponad 450 prezesów oraz członków zarządów banków spółdzielczych, przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, parlamentu, instytucji finansowych i infrastruktury bankowej. Motywem przewodnim tegorocznej edycji Forum Liderów Banków Spółdzielczych były wyzwania modernizacyjne bankowości spółdzielczej w dobie konsolidującego się rynku usług finansowych.

Na stoisku, pod hasłem „Symbioza w ubezpieczeniach”, SALTUS Ubezpieczenia wraz z MACIF ŻYCIE TUW prezentowali wspólną ofertę ubezpieczeń dedykowanych bankom spółdzielczym. SALTUS Ubezpieczenia dysponuje pełną paletą ubezpieczeń majątkowych oraz życiowych, a te ostatnie, dzięki „symbiozie” z MACIF Życie TUW, będą jeszcze bardziej urozmaicone i dopasowane do oczekiwań klientów.

 

O korzyściach połączenia sił w celu oferowania jeszcze bogatszej oferty dla banków spółdzielczych mówili: prezes SALTUS Ubezpieczenia - Robert Łoś oraz prezes Macif Życie TUW – Laurent Convain:

roberlos

FLBS

 

Nasze stoisko "Symbioza w ubezpieczeniach" było najliczniej odwiedzanym przez uczestników forum :) :

flbs

forum bankow

forum bankow spoldzielczych

stoisko flbs

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".