Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

POMAGAMY SZPITALOM POMORSKIM

POMAGAMY SZPITALOM POMORSKIM

SALTUS Ubezpieczenia przekazał spółce Szpitale Pomorskie wsparcie finansowe, które ma posłużyć do walki z koronawirusem. Towarzystwo specjalizujące się w ubezpieczeniach zdrowotnych, równocześnie rozwija ofertę usług zdalnych, by zapewnić bezpieczne korzystanie ze świadczeń zdrowotnych swoim ubezpieczonym.

Sopocki SALTUS Ubezpieczenia od lat jest ściśle związany z lokalną społecznością. Dlatego wobec wyzwań, jakie pandemia koronawirusa stawia przed służbą zdrowia, towarzystwo ubezpieczeń postanowiło wesprzeć finansowo lokalne szpitale. Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup najpotrzebniejszego sprzętu medycznego.

– Specjalizujemy się w ubezpieczeniach zdrowotnych, dlatego od samego początku uważnie śledzimy rozwój sytuacji epidemiologicznej na świecie i w Polsce i podejmujemy odpowiednie działania. Oprócz zapewnienia jak najlepszej ochrony naszym ubezpieczonym, zdecydowaliśmy się też wesprzeć społeczność lokalną, przekazując pomoc Szpitalom Pomorskim. Mamy nadzieję, że także nasz wkład przyczyni się do stawienia czoła najważniejszym dziś wyzwaniom – mówi Joanna Karawacka, Manager ds. Marketingu i PR w SALTUS Ubezpieczenia.

Wszelkie działania wspierające regionalne placówki medyczne wpływają na jakość pomocy udzielanej pacjentom. Podjęło je już wiele pomorskich podmiotów.

– Jesteśmy w stałej gotowości na przyjęcie coraz większej liczby pacjentów z podejrzeniem lub zakażonych koronawirusem w naszych czterech szpitalach. Cieszymy się, że na nasz apel o pomoc spotkał się z szerokim odzewem – mówi Dariusz Nałęcz, Wiceprezes Zarządu spółki Szpitale Pomorskie. – Do zacnego grona darczyńców dołączyła także firma SALTUS Ubezpieczenia, która dołożyła swoją cegiełkę do wsparcia Szpitali Pomorskich w zakupie niezbędnego sprzętu medycznego, tak bardzo potrzebnego w chwili obecnej. Za to wszystko bardzo dziękujemy – dodaje.

W ramach spółki Szpitale Pomorskie zrzeszone są następujące placówki medyczne: Pomorskie Centrum Chorób Zakaźnych i Gruźlicy w Gdańsku, Szpital Morski im. PCK w Gdyni, Szpital św. Wincentego a Paulo w Gdyni, Szpital Specjalistyczny im. F.Ceynowy w Wejherowie.

Oprócz wsparcia lokalnych szpitali SALTUS Ubezpieczenia stara się też nieustannie zwiększać poziom pomocy świadczonej swoim ubezpieczonym. Jednym z głównych wyzwań jest zapewnienie im jak najszerszej dostępności niezbędnych świadczeń medycznych, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka zarażenia koronawirusem. W związku z tym ciągle rozwijane są konsultacje zdalne. Obecnie ubezpieczyciel współpracuje już aż ze 144 placówkami medycznymi, które zapewniają porady internistyczne i specjalistyczne w formie zdalnej, a także wystawiają zwolnienia, recepty i skierowania w formie elektronicznej. Stosowane przez SALTUS Ubezpieczenia rozwiązania technologiczne pozwalają na przeprowadzenie konsultacji za pośrednictwem telefonu, czatu bądź komunikatora internetowego.

 

szpitale pomorskie

szpital2

szpital3

szpital

Zdjęcia: własność Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.


 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".