Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

GRZEGORZ BUCZKOWSKI PONOWNIE SZEFEM AMICE

5 czerwca w Brukseli Walne Zgromadzenie AMICE wybrało Przewodniczącego Rady Dyrektorów. Został nim ponownie Grzegorz Buczkowski, który przez kolejne trzy lata będzie szefował jednemu z największych zrzeszeń rynku ubezpieczeniowego na świecie.

prezes Buczkowski

Grzegorz Buczkowski 

 

– To olbrzymie wyróżnienie kierować tak dużą i ważną organizacją, która liczy się nie tylko na europejskim rynku ubezpieczeniowym, ale także na forum światowym – komentuje Grzegorz Buczkowski, ponownie wybrany na Przewodniczącego Rady Dyrektorów AMICE. – Walne Zgromadzenie po raz wtóry powierzyło mi tę funkcję, co traktuję nie tylko jako wyraz pełni zaufania, ale przede wszystkim akceptację mojego zaangażowania w rozwój w ubezpieczeń wzajemnych w Europie i na świecie.

Ostatnie lata pokazały, że model zarządzania stosowany przez towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych przynosi doskonałe rezultaty na rynku ubezpieczeniowym. Potwierdza to zdecydowany wzrost znaczenia sektora ubezpieczeń wzajemnych. Jak wynika z raportu Global Mutual Market Share wydanego przez  ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation), w 2017 roku w sektorze zatrudnionych było aż 1,16 mln osób – o 24% więcej niż w roku 2007. Obsługiwali oni w sumie 922 miliony posiadaczy polis. Udział światowy w rynku ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych wzrósł z 24% w roku 2007 do 26,7% w roku 2017.

Kadencję Polaka na stanowisku przewodniczącego jednej z największych ubezpieczeniowych organizacji w Europie cechowało między innymi zacieśnianie współpracy między Starym Kontynentem, a TUW-ami działającymi w pozostałych częściach globu.

- Jednym z celów, jakie stawiałem przed sobą obejmując funkcję przewodniczącego AMICE, było nawiązanie ścisłej i trwałej współpracy między zrzeszeniem europejskim a ICMIF, czyli globalną instytucją jednoczącą ubezpieczycieli wzajemnych na świecie. Wymiana poglądów, doświadczeń to bezcenne narzędzie, które z pewnością przyczyni się do podtrzymania pozytywnego trendu rozwoju TUW-ów. Warto pamiętać, że poza Europą – w Ameryce Północnej czy Azji działają, właśnie jako ubezpieczyciele wzajemni, prawdziwi giganci tej branży – podkreśla Grzegorz Buczkowski.

Skutecznie wykorzystywany potencjał oraz wzrastające zaufanie klientów ubezpieczeń wzajemnych widoczne są także na rynku polskim. TUW-ami, ich formą działalności i ofertą coraz częściej zainteresowane są krajowe samorządy, placówki ochrony zdrowia, organizacje Kościoła Katolickiego oraz sektor rolny, dla którego model ubezpieczeń wzajemnych może być kluczem do stabilizacji i wzrostu rentowności.

 

AMICE – Stowarzyszenie Ubezpieczycieli Wzajemnych i Spółdzielni Ubezpieczeniowych w Europie z siedzibą w Brukseli jest organizacją, skupiającą ponad 100 wzajemnych towarzystw ubezpieczeniowych oraz 5 krajowych stowarzyszeń reprezentujących ponad 750 podmiotów sektora wzajemnego i spółdzielczego, która jednym głosem przemawia wobec Komisji Europejskiej, instytucji nadzorczych i innych uczestników rynku ubezpieczeniowego. Głównym celem AMICE jest reprezentowanie tych ubezpieczycieli i zapewnienie równych warunków działania i rozwoju dla wszystkich form działalności ubezpieczeniowej.

Najwyższym organem zarządzającym AMICE jest Walne Zgromadzenie złożone ze wszystkich jej członków. Walne Zgromadzenie wybiera na trzyletnią kadencję przewodniczącego i pozostałych członków Rady Dyrektorów.

Grzegorz Buczkowski od niemal 25 lat związany jest z branżą ubezpieczeniową, zarządza marką SALTUS Ubezpieczenia. Od 2008 r. zasiadał w Radzie Dyrektorów AMICE, a od 2016 stoi na jej czele.

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".