Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Doskonała kondycja ubezpieczycieli wzajemnych na światowym rynku

Doskonała kondycja ubezpieczycieli wzajemnych na światowym rynku

ICMIF (International Cooperative and Mutual Insurance Federation) – międzynarodowa organizacja skupiająca ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych opublikowała raport statystyczny za 2022 r. („ICMIF Members: Key Statistics 2023”) zawierający najważniejsze dane zebrane z raportów finansowych podmiotów członkowskich.

Jak wynika z raportu, ubezpieczyciele skupieni w ICMIF odnotowali w ubiegłym roku łącznie 236 mld dolarów składek ubezpieczeniowych. W porównaniu z rokiem 2021 jest to wzrost o 4,8 proc. z 225,1 mld dolarów. Z kolei w okresie 10 lat wzrost składek ubezpieczeniowych wyniósł 37,6 proc. w porównaniu z 171,4 mld dolarów w 2012 r. W ubiegłym roku 102 mld dolarów, czyli 43 proc. przypadało na ubezpieczenia na życie, a 134 mld dolarów (57%) na pozostałe ubezpieczenia, w tym zdrowotne.

ICMIF w raporcie za 2022 r. zwraca także uwagę na łączną wartość aktywów ubezpieczycieli skupionych w tej organizacji. Wyniosła ona aż 1,7 biliona dolarów. Przy czym należy podkreślić, że wartość aktywów w latach 2008–2021 z roku na rok rosła, jednak w 2022 r. spadła o 5,4%, co jest wynikiem pogorszenia koniunktury na rynku w burzliwym ubiegłym roku.

Organizacje skupione w ICMIF w roku 2022 obsługiwały łącznie 321 mln klientów - swoich członków. Zatrudniały także 230 tys. osób, co stanowi wzrost o 19 proc. w okresie 10 lat.

Shaun Tarbuck, dyrektor naczelny ICMIF zwrócił uwagę, że z raportów poszczególnych członków organizacji wynika, iż większość z nich poprawia swoje roczne wyniki.

International Cooperative and Mutual Insurance Federation skupia 207 ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych z 60 krajów całego świata. 30 proc. z nich ma swoją siedzibę w Europie (63 podmioty członkowskie), 19 proc. w Ameryce Łacińskiej i na Karaibach, 18 proc. w Azji oraz 14 proc. w Ameryce Północnej. 25 organizacji członkowskich działa w Afryce, Australii i Oceanii, natomiast 14 ma charter globalny.

Do grona firm ubezpieczeniowych zrzeszonych w ICMIF należy również reprezentujący Polskę SALTUS TUW. Ideą funkcjonowania ICMIF jest wspieranie rozwoju sektora ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych oraz promowanie współpracy międzynarodowej na globalnym rynku usług ubezpieczeniowych.

CZYTAJ WIĘCEJ W RAPORCIE - ICMIF Members: Key Statistics 2023


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".