Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

CZŁOWIEK… A JEDNAK! TAK BYŁO NA 22. KONGRESIE BROKERÓW

CZŁOWIEK… A JEDNAK! TAK BYŁO NA 22. KONGRESIE BROKERÓW

W ostatnich dniach maja obyła się kolejna, już 22. odsłona corocznego spotkania branży brokerskiej, czyli Kongres Brokerów. Tematem przewodnim było hasło „Człowiek… a jednak!”, które miało swoje odzwierciedlenie w programie wydarzenia. Jak co roku, nie mogło na nim zabraknąć przedstawicieli SALTUS Ubezpieczenia.

kongres brokerow

źródło: Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych

W majowym spotkaniu organizowanym w Mikołajkach przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wzięło udział ponad 1100 osób, w tym 546 brokerów, 430 przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych, 48 reprezentantów firm okołorynkowych, jak również 96 obserwatorów i 65 gości.

„Człowiek” obecny w haśle przewodnim w był nieustannie na pierwszym miejscu w trakcie spotkań, dyskusji i paneli kongresowych. Najbardziej wyraziście jego rola w ubezpieczeniach została jednak podkreślona w nowym elemencie wprowadzonym w tym roku do programu spotkania, czyli wystąpieniach towarzystw ubezpieczeń. Każdy z 6 ubezpieczycieli, którzy zgłosili swój udział, miał do dyspozycji 5 minut, w których trakcie mógł zaprezentować swoją interpretację tematu przewodniego kongresu. Prezentacje były oceniane przez jury złożone z profesjonalistów od wystąpień publicznych: Mirosława Oczkosia i Macieja Orłosia, a najlepsze z nich otrzymało wyróżnienie. Wprowadzenie elementu koleżeńskiej rywalizacji nadało nową energię wystąpieniom kongresowym.

22 kongres brokerow

Drugiego dnia kongresu uwagę poświęcono debatom i rozmowom o współpracy, zarówno pomiędzy ubezpieczycielami a brokerami, jak również relacjom w samym środowisku brokerskim. KNF z kolei zaprezentował swoje nowe aplikacje – rejestr brokerów oraz system rejestracji na egzamin brokerski.

Prelekcje, debaty i rozmowy przy stoiskach promocyjnych to jednak nie wszystkie okazje do integracji środowiska ubezpieczycieli i brokerów, które stwarza kongres. Jak co roku przewidziano też szereg dodatkowych atrakcji. Najgłośniejszymi z nich były koncerty Sebastiana Riedla & Cree oraz Patrycji Markowskiej.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".