Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

CORAZ WIĘCEJ EUROPEJCZYKÓW UBEZPIECZA SIĘ W TUW-ACH

CORAZ WIĘCEJ EUROPEJCZYKÓW UBEZPIECZA SIĘ W TUW-ACH, A ORGANIZACJI, KTÓRA ZRZESZA JE W EUROPIE PRZEWODZI CZŁONEK ZARZĄDU SALTUS UBEZPIECZENIA

15 czerwca 2022 roku ukazał się raport opracowany wspólnie przez dwie organizacje zrzeszające ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych AMICE/ICMIF: „European Mutual Market Share 2020”, który objął badaniem 28 krajów: 23 państwa członkowskie UE, Norwegię, Serbię, Szwajcarię, Ukrainę i Wielką Brytanię.

Przewodniczącym pierwszej z tych organizacji czyli AMICE (Stowarzyszenia Towarzystw Ubezpieczeń Wzajemnych i Spółdzielni Ubezpieczeniowych w Europie), po raz trzeci z rzędu, został właśnie wybrany Grzegorz Buczkowski, Członek Zarządu SALTUS Ubezpieczenia.

Wnioski płynące z zebranych w raporcie danych w jednoznaczny sposób pokazują, że ubezpieczyciele wzajemni/spółdzielczy odpowiadają już za ponad jedną trzecią wszystkich ubezpieczeń w Europie. Szczególny wzrost na przestrzeni lat 2019-2020 widać na kilku lokalnych rynkach ubezpieczeniowych – o 5,1% we Francji oraz 5% w Szwecji. Warto także podkreślić, że w  Holandii udział sektora w rynku wynosi ponad 60%, nieco poniżej 60% we Francji i ponad 50% w Austrii, na Słowacji, w Danii i Szwecji. W Finlandii i Niemczech wartość ta zbliża się do 50%.

Ogólny udział TUW-ów w całym rynku ubezpieczeń w 2020 r. wyniósł 33,4%, co daje dochód ze składek w wysokości 469 mld euro. Dla porównania, w 2011 r. łączna wartość składek, jaką zanotowali europejscy ubezpieczyciele ubezpieczeń wzajemnych/spółdzielczych wyniosła 352,5 mld euro, co stanowiło 29,7% wszystkich europejskich ubezpieczeń gwarantowanych. Ostatnie dziesięciolecie (2010-2020) pokazało także, że ubezpieczyciele wzajemni/spółdzielczy wypracowali łączny wzrost wolumenu składek o 32,1%, a w przypadku składki majątkowej liczba ta jest jeszcze wyższa i wynosi 38,9%. Wartości te dla całego rynku ubezpieczeń to odpowiednio: 14,3% wzrostu wolumenu składek i 27,8% wzrostu w przypadku składki majątkowej.

Zobacz RAPORT


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".