Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA SALTUS TU ŻYCIE SA

CERTYFIKAT ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ DLA SALTUS TU ŻYCIE SA

SALTUS TUW oraz SALTUS TU ŻYCIE SA - dwa towarzystwa ubezpieczeniowe tworzące markę SALTUS Ubezpieczenia - od początku swojej działalności wdrażają i utrzymują System Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001. W lipcu br., po niezależnym audycie przeprowadzonym przez zewnętrzną jednostkę certyfikacyjną „Q&R Polska”, Audytor wydał pozytywną rekomendację przyznania SALTUS TU ŻYCIE SA certyfikatu ISO 9001, na kolejny trzyletni okres. 

Norma ISO 9001 określa uznawane na całym świecie wymogi dla firm chcących rozwijać się w sposób zrównoważony i zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku oraz oczekuje od organizacji zdefiniowania i stosowania systemu zarządzania jakością, który jest zarówno odpowiedni, jak i skuteczny, a jednocześnie wymaga ciągłego doskonalenia.

Kontynuacja przyznawanych certyfikatów jest efektem naszej pracy w ramach wieloletniej strategii budowania dojrzałości systemu zarządzania jakością.

Szczególnie ważnymi zaletami posiadania systemu są:

  • wzrost satysfakcji interesariuszy
  • zapewnienie stabilności i powtarzalności procesów oraz ich wyników, a więc jednakowo wysokiej jakości usług
  • utrzymanie ładu organizacyjnego dzięki wyraźnemu określeniu procedur
  • wykorzystanie procesów odpowiadających za monitorowanie i pomiary do ciągłego doskonalenia struktury organizacyjnej firmy i zasad zarządzania.

Recertyfikacja Systemu Zarządzania Jakością drugiego Towarzystwa - SALTUS TUW - zaplanowana jest na 2024 r. Przypomnijmy, że SALTUS TUW jest jednym z pierwszych towarzystw ubezpieczeniowych, które na polskim rynku otrzymało certyfikat jakości ISO 9001. Certyfikat został przyznany w 2000 r. w zakresie projektowania i świadczenia usług ubezpieczeniowych.

 

certyfikat2

 

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".