Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Anna Gołąbek i Mariusz Czajka wzmocnili zarządy Towarzystw SALTUS

1 stycznia 2022 r. zarządy SALTUS TUW i SALTUS TU Życie SA zostały poszerzone o 2 nowych członków w osobach Anny Gołąbek i Mariusza Czajki.

Nowi członkowie zarządów SALTUS TUW i SALTUS TU Życie SA są ekspertami z kilkunastoletnim doświadczeniem w branży ubezpieczeniowej.

Anna Gołąbek związana jest z rynkiem finansowym od 18 lat, a z SALTUS Ubezpieczenia od 2008 r. Zarządzała obszarami sprzedaży i szkoleń w SALTUS TUW i SALTUS TU Życie SA. Odpowiadała za kanały bancassurance i multiagencyjny. Jako Wiceprezes Zarządu w SALTUS TUW oraz Członek Zarządu SALTUS TU Życie SA odpowiada za pion sprzedaży i marketingu.

Mariusz Czajka również posiada bogate doświadczenie, z sukcesami działa na rynku ubezpieczeń od 19 lat. Karierę zawodową rozpoczął w obszarze aktuarialnym, a od 14 lat specjalizuje się w zarządzaniu ryzykiem, m.in. wdrażał wymogi Wypłacalność II. Był Członkiem Zarządu Macif Życie TUW odpowiedzialnym za zarządzanie ryzykiem. Będzie odpowiadał za pion nadzoru jako Wiceprezes Zarządu SALTUS TUW oraz Członek Zarządu SALTUS TU Życie SA.

Cieszę się, że dwoje tak doświadczonych ekspertów dołączyło do zarządu SALTUS Ubezpieczenia. Ich wiedza i umiejętności pomogą SALTUSOWI w jego rozwoju, wynikającym z dynamiki zmian współczesnego rynku i oczekiwań klientów. Oboje doskonale znają specyfikę naszej działalności i wartości naszej organizacji. Jestem przekonany, że zmiana przyczyni się do wielu sukcesów naszych Towarzystw – mówi Robert Łoś, Prezes Zarządu SALTUS Ubezpieczenia.

Za co odpowiedzialni będą nowi członkowie zarządów?

Anna Gołąbek jest odpowiedzialna za pion sprzedaży i marketingu, w którego skład wchodzą działy sprzedaży ubezpieczeń w kanale klientów indywidualnych i bancassurance, obsługi sieci sprzedaży, rozwoju i wsparcia sprzedaży ubezpieczeń oraz zespół marketingu.

Jednym z najważniejszych zadań, jakie stawiam sobie w nowej roli, jest wzmocnienie naszej bliskiej relacji z agentami i ubezpieczonymi. Dotyczy to przede wszystkim kanału bancassurance oraz klientów indywidualnych. W końcu jako TUW wzajemność i budowanie wspólnoty mamy „we krwi”. Bliskość i poczucie wspólnoty są bardzo ważne w obecnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, szczególnie na poziomie społeczności lokalnych - mówi Anna Gołąbek.

Mariusz Czajka odpowiada za zarządzanie pionem nadzoru, na który składają się działy: aktuarialny, compliance oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji. Podlega mu również Pełnomocnik Zarządu ds. SZJ i CSR. Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego Mariusz Czajka będzie odpowiadał również za obszar zarządzania ryzykiem.

Pion, który powierzono mojemu zarządzaniu jest niezwykle istotnym elementem organizacji. Podejmowane przez nas działania w postaci doradzania i kontroli są z jednej strony odseparowane od obowiązków operacyjnych SALTUS Ubezpieczenia, a z drugiej mają decydujący wpływ na organizację w perspektywie strategicznej. To bardzo odpowiedzialne i ambitne zadanie. W nadchodzących miesiącach chcę skupić się przede wszystkim na zapewnieniu zgodności naszych działań, jak i  partnerów biznesowych Towarzystw ze wszystkimi nadchodzącymi regulacjami rynku finansowego – dodaje Mariusz Czajka.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".