Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

ALL RISK dla klienta instytucjonalnego

ALL RISK dla klienta instytucjonalnego


SALTUS Ubezpieczenia poszerza portfel produktów majątkowych o ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; w jego ramach - poza ubezpieczeniem mienia - dostępne jest także ubezpieczenie od utraty zysku. Klienci korzystający z tego produktu mogą liczyć na bezpłatną ocenę techniczną ryzyka ubezpieczeniowego i wsparcie w zakresie prewencji oraz zarządzania ryzykiem w całym cyklu trwania współpracy.


Nowa oferta produktowa jest przede wszystkim odpowiedzią Towarzystwa na potrzeby klientów instytucjonalnych i pośredników zainteresowanych lokowaniem ryzyk w SALTUSIE, w oparciu o formułę all risks. Ubezpieczenie dostępne jest od stycznia 2019 roku zarówno dla średnich jak i większych klientów instytucjonalnych. Klienci mogą skorzystać z ubezpieczenia na warunkach członka SALTUS TUW lub poza tym statusem.


Wraz z wprowadzeniem do oferty nowego produktu, Towarzystwo zapewnia profesjonalny serwis obsługowy zarówno na etapie jego oferowania – dzięki doświadczonym underwriterom - jak też w trakcie trwania polisy m.in. poprzez:
• wsparcie inżyniera ds. oceny technicznej ryzyka,
• bezpośredni kontakt z klientem oraz z pośrednikiem,
• dedykowanego likwidatora.

Tworząc ubezpieczenie majątkowe w formule all risks Towarzystwo wzięło pod uwagę najlepsze praktyki rynkowe stosowane w tego typu produktach oraz własne doświadczenia ze współpracy z klientami instytucjonalnymi, zarówno jednostkami samorządu terytorialnego, jak i przedsiębiorstwami. Nie bez znaczenia pozostaje kwestia elastyczności we współpracy na etapie budowania zindywidualizowanych programów ubezpieczeniowych oraz ustalania zaleceń prewencyjnych do realizacji dla danego klienta.

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".