TWOJA LINIA - indywidualne ubezpieczenie
na życie, do linii pożyczkowych

TWOJA LINIA to indywidualne ubezpieczenie, które zapewnia przejęcie przez ubezpieczyciela spłaty linii pożyczkowej po śmierci osoby, która z niej korzystała:

  • doskonałe i pewne zabezpieczenie przyszłości rodziny
  • w ramach rocznej umowy ubezpieczenia jego koszt ponosisz tylko raz

Szczegóły?

  • ubezpieczenie pokrywa wysokość zadłużenia ubezpieczonego względem Wierzyciela
  • rodzina otrzymuje świadczenie, w wysokości kwoty pozostałej po spłacie zobowiązania wobec Wierzyciela
  • w przypadku śmierci Ubezpieczonego spowodowanej nieszczęśliwym wypadkiem zostanie wypłacone dodatkowe świadczenie w kwocie równej limitowi określonemu w umowie o linię pożyczkową na dzień zawarcia umowy ubezpieczenia.

 

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".