Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Kolejny Kongres Brokerów za nami

Kolejny Kongres Brokerów za nami

Rozmowa i tworzenie więzi – to dwa główne hasła, które są fundamentem branży ubezpieczeniowej. Stanowią one też istotę spotkań profesjonalistów z tego sektora. Nie inaczej wyglądało zatem kolejne, już 21., spotkanie brokerów w Mikołajkach, w którym ponownie uczestniczyli przedstawiciele SALTUS Ubezpieczenia.

Podobnie jak co roku uczestnicy dopisali. W XXI Kongresie Brokerów organizowanym przez Stowarzyszenie Polskich Brokerów Ubezpieczeniowych i Reasekuracyjnych wzięło udział ponad 1100 osób, wśród których było 545 brokerów i ponad 300 przedstawicieli towarzystw ubezpieczeniowych. Licznie reprezentowane były również firmy świadczące usługi dla branży ubezpieczeń.

Tematem przewodnim całego spotkania, który poruszany był w trakcie licznych wykładów i dyskusji panelowych były wyzwania, jakie stoją przed dystrybutorami ubezpieczeń w najbliższym czasie. Szczególną uwagę poświęcono zwłaszcza nowym przepisom unijnym – Rozporządzeniu RODO i Dyrektywie IDD. Choć znamy już ostateczny kształt wszystkich zapisów, to nie ma jeszcze jasnych wytycznych, w jaki sposób sektor powinien się do nich dostosować. Sporo miejsca poświęcono również cyberryzykom i roli nowych technologii w ubezpieczeniach.

Wykłady i panele dyskusyjne to jednak tylko jeden z wielu elementów Kongresu Brokerów. Równie istotną rolę odgrywają także rozmowy kuluarowe. To w ich trakcie nawiązywane są nowe i rozwijane istniejące już relacje pomiędzy uczestnikami rynku. Podobnie jak w trakcie oficjalnych punktów programu i tu najwięcej uwagi poświęcono regulacjom prawnym, z ustawą o dystrybucji ubezpieczeń na czele. Najważniejszym zadaniem stojącym przed całym rynkiem jest wspólne wypracowanie najlepszych praktyk, które pozwolą w płynny sposób dostosować się do nowych realiów prowadzenia biznesu, a rozmowy nieformalne są do tego najlepszą drogą!

Stałym elementem corocznego spotkania branży brokerskiej, który sprzyja budowaniu więzi, jest cześć rozrywkowa. Najgłośniejszymi wydarzeniami tej części kongresu były koncerty Lady Pank i Mrozu. To jednak nie wszystko. Uczestnicy mieli również okazję podziwiać m.in. twórczość bluesową Art Blues Band czy bawić się przy hitach Elvisa Presleya.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".