Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Dynamiczne dziesięciolecie TUW-ów

Dynamiczne dziesięciolecie w sektorze ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych

Statystyki opublikowane w jubileuszowej edycji raportu ICMIF Global Mutual Market Share potwierdzają dziesięciolecie wzrostu w sektorze ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych.

26 lutego 2019 ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation) wydało dziesiątą edycję raportu Global Mutual Market Share 10. Dane w nim zawarte potwierdzają, że rynek ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych jest najszybciej rozwijającą się częścią globalnego sektora ubezpieczeń w 10-letnim okresie od globalnego kryzysu finansowego.

Analiza dochodów globalnego sektora ubezpieczeń wykazała, że przychody ze składek w sektorze ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych wzrosły łącznie prawie o 30% w ciągu 10 lat w porównaniu do blisko 17% wzrostu całkowitego globalnego sektora ubezpieczeniowego. Udział światowy w rynku ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych wzrósł z 24% w roku 2007 do 26,7% w roku 2017. Wśród 15 najszybciej rozwijających się rynków ubezpieczeń wzajemnych w latach 2007-2017 znalazła się także Polska, notująca wzrost na poziomie 8,3%.

Dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń wzajemnych wiąże się także z rozwojem nowych miejsc pracy. Tylko w 2017 roku w sektorze zatrudnionych było aż 1,16 mln osób – o 24% więcej niż w roku 2007. Obsługiwali oni w sumie 922 miliony posiadaczy polis.

Warto podkreślić, że obecność Polski wśród piętnastki krajów z najprężniej rozwijającym się sektorem ubezpieczeń wzajemnych jest wynikiem wieloletniej pracy całego sektora. Przykładem szczególnego zaangażowania w tym zakresie może być osoba Grzegorza Buczkowskiego, członka zarządu SALTUS TUW.

icmif logo

 

Więcej o raporcie:

https://www.icmif.org/publications/global-mutual-market-share/global-mutual-market-share-10

 

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".