SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie rozpoczęło swoją działalność w grudniu 2003 roku.

Towarzystwo powstało w wyniku nabycia 100% akcji Metropolitan Life Poland S.A., w celu zaoferowania klientom kompleksowych ubezpieczeń na życie.

Rada nadzorcza

  • Grzegorz Bierecki
  • Janusz Ossowski
  • Jarosław Bierecki
  • Lech Lamenta
  • Elżbieta Ostrowska
  • Wioletta Kożuch

Zarząd:

  • Robert Łoś
  • Krzysztof Kosznik
  • Grzegorz Buczkowski

 

 

Dane towarzystwa:

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Na Życie Spółka Akcyjna zarejestrowane w Sądzie Rejowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 21 030 000,00 zł – wpłacony w całości.

NIP: 525-21-50-753
REGON: 016228050
KRS: 0000014478

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".