SALTUS TUW funkcjonuje od 1995 roku i prowadzi działalność w zakresie ubezpieczeń majątkowych i osobowych.

SALTUS TUW prowadzi działalność w formule towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych. TUW-y to instytucje działające nie dla zysku, charakteryzujące się tym, że:

 • nie są związkiem kapitałów, lecz związkiem osób i innych podmiotów, w którym każdy ubezpieczony jest jednocześnie członkiem towarzystwa, a każdy członek towarzystwa jest równocześnie ubezpieczonym;
 • celem ich działalności nie jest bezpośrednio osiąganie zysku (choć działalność musi być rentowna), lecz wspólne pokrywanie powstałych wśród jego członków określonych szkód losowych;
 • umożliwiają tworzenie związków wzajemności członkowskiej, w których udział zapewnia uczestnictwo w podziale nadwyżki bilansowej pomiędzy członków w postaci zwrotu części składki lub jej obniżki w przyszłych okresach.

Udział ubezpieczycieli wzajemnych w rynku ubezpieczeń na świecie to ok. 30%. Jest to najbardziej dynamicznie rozwijający się sektor ubezpieczeń.

SALTUS TUW jest członkiem dwóch najważniejszych organizacji grupujących ubezpieczycieli wzajemnych na świecie:

 • AMICE (Association of Mutual Insurers and Insurance Cooperative in Europe). Grzegorz Buczkowski - Członek Zarządu SALTUS TUW jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów tej organizacji
 • ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation)

Rada nadzorcza

 • Grzegorz Bierecki
 • Jarosław Bierecki
 • Lech Lamenta
 • Elżbieta Ostrowska
 • Wioletta Kożuch

Zarząd:

 • Robert Łoś
 • Krzysztof Kosznik
 • Grzegorz Buczkowski

 

 

Dane towarzystwa:

SALTUS Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych zarejestrowane w Sądzie Rejowym Gdańsk-Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy: 19 000 000,00 zł.

NIP: 118-01-30-637
REGON: 011132747
KRS: 0000117377

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".