Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

AF PLUS (Acti Finanse Plus)
indywidualne ubezpieczenie na życie

Ubezpieczenie Acti Finanse Plus to indywidualne ubezpieczenie na życie zabezpieczające pożyczkobiorcę na wypadek jego śmierci. To idealne rozwiązanie, aby zabezpieczyć najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązania w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Pożyczkobiorcy.

 

UBEZPIECZENIE OBEJMUJE:

  • śmierć Ubezpieczonego z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),
  • możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka z tytułu:

- całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- poważnego zachorowania (23 jednostki chorobowe, np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),
- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,
- śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

DLACZEGO WARTO?

  • brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia - ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta - to brak górnej granicy wieku,
  • ubezpieczenie do nowych i trwających pożyczek - produkt dedykowany jest zarówno klientom, którzy już spłacają od jakiegoś czasu, zaciągnięty wcześniej kredyt lub pożyczkę, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt lub pożyczkę,
  • najlepsze zabezpieczenie do pożyczki lub kredytu - w przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego,
  • brak wyłączeń związanych z Covid - produkt charakteryzuje się brakiem wyłączeń związanych z COVID – 19. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Każdy z nas w szczególny sposób bowiem troszczy się o swoje zdrowie i życie, zwłaszcza kiedy mamy do spłaty pożyczkę albo kredyt zaciągnięte w banku,
  • wygodna płatność składki – do wyboru jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".