Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

Grupa produktów AF PLUS (Acti Finanse Plus):
indywidualne ubezpieczenia na życie

Grupa produktów Acti Finanse Plus (AF PLUS Gotówki / AF PLUS Hipoteki) to indywidualne ubezpieczenia na życie. Są idealnym zabezpieczeniem najbliższych w postaci środków na spłatę zobowiązań finansowych m.in. w sytuacji śmierci Ubezpieczonego/Kredytobiorcy.

 

UBEZPIECZENIA OBEJMUJĄ:

·  śmierć Ubezpieczonego, z każdej przyczyny (podstawowy zakres ochrony),

·  możliwość rozszerzenia podstawowego zakresu ochrony o dodatkowe ryzyka, z tytułu:

- całkowitej niezdolności do samodzielnej egzystencji w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- całkowitej niezdolności do pracy,

- poważnego zachorowania (23 jednostki chorobowe, np. zawał serca, nowotwór złośliwy, choroba Alzheimera),

- pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku,

- śmierci małżonka/partnera Ubezpieczonego w wyniku nieszczęśliwego wypadku.

 

DLACZEGO WARTO?

· brak ograniczenia maksymalnego wieku przystąpienia do ubezpieczenia

Ubezpieczeniem może zostać objęta każda osoba, która ukończyła 18 rok życia, ale to, co stanowi największą korzyść dla klienta to brak górnej granicy wieku.

· ubezpieczenia do nowych i trwających kredytów

Produkty dedykowane są zarówno Klientom, którzy już spłacają zaciągnięty wcześniej kredyt, a dopiero teraz zdecydowali się ubezpieczyć, jak również osobom, które dopiero zamierzają wziąć kredyt.

· SALTUS spłaca zaciągnięty kredyt

W przypadku gdy zdarzy się nieszczęście i osoba ubezpieczona umrze, SALTUS Ubezpieczenia spłaci jej zadłużenie Bankowi. Wskazani przez Ubezpieczonego Uposażeni mogą otrzymać również wypłatę świadczenia ubezpieczeniowego.

· brak wyłączeń związanych z Covid

Produkty charakteryzują się brakiem wyłączeń związanych z COVID – 19. Jest to bardzo istotne w dzisiejszych czasach. Każdy z nas w szczególny sposób bowiem troszczy się o swoje zdrowie i życie, zwłaszcza kiedy mamy do spłaty kredyt zaciągnięty w Banku.

· wygodna płatność składki

Do wyboru: jednorazowo, miesięcznie bądź rocznie.

· szeroki katalog produktów bankowych objętych ubezpieczeniem

Możliwość zabezpieczenia szerokiej gamy produktów bankowych. Ubezpieczenia sprzedawane m.in. do umowy kredytu gotówkowego/ratalnego, kredytu odnawialnego, limitu/debetu lub karty kredytowej jak również do umów pożyczki/kredytu hipotecznego/mieszkaniowego.

· początek ochrony już od dnia podpisania umowy ubezpieczenia

Odpowiedzialność Towarzystwa Ubezpieczeniowego rozpoczyna się od razu po podpisaniu umowy ubezpieczenia przez Klienta Banku.

· możliwości zabezpieczenia zobowiązań kredytowych spółek komandytowych oraz jawnych.

 

 Wybierz dla siebie najbardziej optymalną ochronę: AF PLUS Gotówki / AF PLUS Hipoteki.

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".