Ubezpieczenie
odpowiedzialności
cywilnej agencji
zatrudnienia
świadczącej usługi
pośrednictwa
pracy na statkach

Zakres ubezpieczenia obejmuje odpowiedzialność cywilną w związku z:

 • poniesieniem szkody przez Marynarza z tytułu nieskuteczności pośrednictwa pracy,
 • niewypłaceniu Marynarzowi przez Armatora Pracodawcę zobowiązań wynikających z Kontraktu.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

 • Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o pracy na morzu.

Nasza propozycja to:

 • rzetelna ocena ryzyka ubezpieczeniowego z dbałością o bezpieczeństwo agencji pośrednictwa pracy na morzu,
 • dedykowany likwidator szkód do obsługi roszczeń z OC,
 • współpraca długofalowa z gwarancją obniżenia składek za ubezpieczenie w kolejnych latach w przypadku niskiego poziomu szkodowości dla podmiotów ubezpieczających się w SALTUS TUW,
 • wysoki poziom elastyczności cenowej,
 • szeroki zakres ochrony – dostępne dodatkowe zakresy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla agencji pośrednictwa pracy na morzu,
 • dedykowane opcje dodatkowe – w szczególności odpowiedzialność cywilna za czyste straty finansowe,
 • wysokie sumy gwarancyjne – możliwość wyboru sumy od  200.000 zł do 500.000 zł dla zakresu o jakim mowa w Ustawie o pracy na morzu,
 • oferta dedykowana podmiotom zrzeszonym w APMAR (Związek Agentów i Przedstawicieli Żeglugowych), jak też podmiotom niezrzeszonym.

 

Dokumenty do pobrania:

 

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".