Pośrednikom w obrocie nieruchomościami oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wg Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomości.

Dzięki ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w następstwie Twojego działania lub zaniechania, jak również przez osoby, które zatrudniasz, działające pod Twoim nadzorem, SALTUS TUW wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody.

Szanowny Pośredniku pamiętaj! Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej ubezpieczeniem, a posiadanie ubezpieczenia OC w SALTUS TUW zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności.

 Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

  • Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika w obrocie nieruchomości,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.  

Suma gwarancyjna (dalej: SG):

minimalna SG wynosi 25 000 EUR w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia nie dłuższym niż 12 miesięcy, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

 

Dokumenty do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".