Pośrednikom kredytu hipotecznego oferujemy obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej wg Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 22 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego na podstawie art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami.

Dzięki ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w następstwie Twojego działania lub zaniechania, jak również przez agenta, którego zatrudniasz, działającego pod Twoim nadzorem, SALTUS TUW wypłaci odszkodowanie osobie, która doznała szkody.

Szanowny Pośredniku pamiętaj! Obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż w dniu poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności objętej ubezpieczeniem, a posiadanie ubezpieczenia OC w SALTUS TUW zmniejsza ryzyko prowadzonej przez Ciebie działalności.

Zakres i przedmiot ubezpieczenia:

  • Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 22 lipca 2017 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej pośrednika kredytu hipotecznego,
  • Ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami,
  • Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK.  

Suma gwarancyjna (dalej: SG):

  • minimalna SG wynosi 460 000 EUR dla jednego zdarzenia w okresie ubezpieczenia,
  • minimalna SG wynosi 750 000 EUR w odniesieniu do wszystkich zdarzeń w okresie ubezpieczenia, ustalana przy zastosowaniu kursu średniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ubezpieczenia OC została zawarta.

 

Dokumenty do pobrania:

Skontaktuj się z nami

Chciałbyś nabyć produkt? Masz pytania?

801 888 666

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".