Szanowni Państwo,


w związku z szerzeniem się nowego koronawirusa SARS-CoV-2 Główny Inspektor Sanitarny wydał w dniu 10 marca 2020 r. Komunikat w sprawie schematu postępowania dla Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Nocnej oraz Świątecznej Opieki Zdrowotnej. Komunikat znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/koronawirus/komunikat-glownego-inspektora-sanitarnego-w-sprawie-schematu-postepowania-dla-poz-i-nisoz, a jego przekaz mówi, że placówki medyczne, w których świadczone są porady lekarzy internistów, pediatrów i lekarzy medycyny rodzinnej stosują się do zaleceń GIS i wymagają przed umówieniem wizyty Pacjenta/Ubezpieczonego kontaktu telefonicznego i przeprowadzenia ankiety wstępnej kwalifikacji w kierunku zakażenia koronawirusem SARS CoV-2. Zalecane jest również, by: W związku w powyższymi zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, respektowanymi przez polskie placówki medyczne, zalecamy, by w ciągu najbliższych dni zamawiać - za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt SALTUS Ubezpieczenia - telekonsultacje lekarzy pierwszego kontaktu lub specjalistów, a w wypadku konieczności przeprowadzenia stacjonarnej wizyty lekarskiej prosimy o umawianie się bezpośrednio w wybranej placówce, a następnie zgłoszenie tego faktu do Centrum Umawiania Wizyt celem potwierdzenia.

Takie postępowanie pozwoli na uniknięcie nieprzyjemnych dla Państwa sytuacji, gdy placówka odmówi zrealizowania porady/usługi medycznej powołując się na ww. Komunikat GIS. Przypominamy, że nasi Ubezpieczeni mają możliwość umówienia TELEKONSULTACJI, nie tylko u lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, lecz również u specjalistów, prosimy o korzystanie z tej możliwości w pierwszej kolejności. Wystarczy zgłosić taką konieczność za pośrednictwem Centrum Umawiania Wizyt.
Bardzo przepraszamy za zaistniałe niedogodności, mamy nadzieję, że wdrożone przez służby publiczne restrykcje i ograniczenia, pozwolą na jak najszybsze wyeliminowanie ryzyka zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2.

GODŁO PROMOCYJNE „TERAZ POLSKA”


GODŁO PROMOCYJNE „TERAZ POLSKA” DLA UBEZPIECZENIA TWOJA PROMESA

„Teraz Polska” jest najbardziej znanym w naszym kraju programem, który od blisko 30 lat biało-czerwonym symbolem oznacza polskie produkty i przedsięwzięcia, wyróżniające się wysoką jakością. Oznaczenie produktu tym godłem to wyraźna informacja dla Klientów - jest gwarancją bezpieczeństwa i wysokiego standardu. Takie normy spełnia właśnie Indywidualne Ubezpieczenie na Życie Twoja Promesa oferowane przez SALTUS Ubezpieczenia.


Twoja Promesa to ubezpieczenie na życie oferowane do pożyczek, w którym w przypadku śmierci pożyczkobiorcy towarzystwo gwarantuje spłatę niespłaconej części pożyczki. Podstawowa wartością tego produktu jest przede wszystkim ochrona rodziny ubezpieczonego, przed koniecznością spały zobowiązań przez niego podjętych. Ubezpieczeniem objęta jest kwota do 100 000 złotych oraz cały okres spłaty pożyczki.


SALTUS Ubezpieczenia zostały wyróżnione Godłem Promocyjnym „Teraz Polska”, co podkreśla, że towarzystwo niezmiennie realizuje przyjętą przed laty politykę, która widoczna jest w dbałości o oferowanie produktów na najwyższym poziomie. Z drugiej strony przywiązanie do narodowych tradycji, dbałość o rozwój polskiej gospodarki stawiają SALTUS Ubezpieczenia wśród firm wyróżniających się patriotyzmem gospodarczym.


Uzyskanie Godła Promocyjnego „Teraz Polska” to najlepsza rekomendacja, tym bardziej, że jest ono przyznawane przez kapitułę składającą się z uznanych autorytetów życia społecznego, kulturalnego, gospodarczego, naukowego i politycznego.


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".