Dynamiczne dziesięciolecie TUW-ów

Dynamiczne dziesięciolecie w sektorze ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych

Statystyki opublikowane w jubileuszowej edycji raportu ICMIF Global Mutual Market Share potwierdzają dziesięciolecie wzrostu w sektorze ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych.

26 lutego 2019 ICMIF (International Co-operative and Mutual Insurance Federation) wydało dziesiątą edycję raportu Global Mutual Market Share 10. Dane w nim zawarte potwierdzają, że rynek ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych jest najszybciej rozwijającą się częścią globalnego sektora ubezpieczeń w 10-letnim okresie od globalnego kryzysu finansowego.

Analiza dochodów globalnego sektora ubezpieczeń wykazała, że przychody ze składek w sektorze ubezpieczeń wzajemnych i spółdzielczych wzrosły łącznie prawie o 30% w ciągu 10 lat w porównaniu do blisko 17% wzrostu całkowitego globalnego sektora ubezpieczeniowego. Udział światowy w rynku ubezpieczycieli wzajemnych i spółdzielczych wzrósł z 24% w roku 2007 do 26,7% w roku 2017. Wśród 15 najszybciej rozwijających się rynków ubezpieczeń wzajemnych w latach 2007-2017 znalazła się także Polska, notująca wzrost na poziomie 8,3%.

Dynamiczny rozwój sektora ubezpieczeń wzajemnych wiąże się także z rozwojem nowych miejsc pracy. Tylko w 2017 roku w sektorze zatrudnionych było aż 1,16 mln osób – o 24% więcej niż w roku 2007. Obsługiwali oni w sumie 922 miliony posiadaczy polis.

Warto podkreślić, że obecność Polski wśród piętnastki krajów z najprężniej rozwijającym się sektorem ubezpieczeń wzajemnych jest wynikiem wieloletniej pracy całego sektora. Przykładem szczególnego zaangażowania w tym zakresie może być osoba Grzegorza Buczkowskiego, członka zarządu SALTUS TUW.

icmif logo

 

Więcej o raporcie:

https://www.icmif.org/publications/global-mutual-market-share/global-mutual-market-share-10

 

 


Aktualności

Serwis wykorzystuje pliki typu "cookie" w celu przechowywania informacji o użytkownikach.
Jeśli nie wyrażają Państwo na to zgody, obsługę plików można wyłączyć zgodnie z opisem w zakładce "Polityka cookies".